راهنمای ساخت حساب کاربری (هندل) ایرنیک


با استفاده از راهنمای زیر شما می‌توانید در سایت «مرکز ثبت دامنه‌های ملی» نام نام‌نویسی کنید و از حساب کاربری خود برای ثبت و یا تمدید دامنه‌های ملی استفاده کنید.

۱. ورود به صفحه ساخت شناسه

وارد صفحه ساخت شناسه شوید.

۲. انتخاب نوع حساب کاربری

با توجه به نوع فعالیت خود نوع ثبت نامه را انتخاب کنید. در صورتی که شخص حقیقی و مستقل از شرکت یا سازمان هستید، «شخص حقیقی» را انتخاب کنید.

۳. وارد کردن اطلاعات در فرم

فرم موجود در صفحه را با اطلاعات دقیق و حقیقی خود تکمیل کنید (در صورت ثبت اطلاعات اشتباه مسئولیت آن متوجه دارنده‌ی شناسه خواهد بود و ویرایش اطلاعات اشتباه مستلزم تعهدنامه محضری می باشد).
در انتهای فرم در قسمت «رابط‌های مجاز» گزینه «آزاد برای نمایندگان فروش» را انتخاب کنید.