قوانین و مقررات


با توجه به موارد زیر نام‌نویسی در فلای‌نیک مستلزم پذیرش و رعایت قوانین و شرایط زیر می‌باشد. همچنین فلای‌نیک به شرط اطلاع‌رسانی کامل به کاربران، مجاز به هر گونه بروزرسانی قوانین در هر زمانی می‌باشد.


نام‌نویسی

  1. هر کاربر مجاز به داشتن فقط یک حساب کاربری می‌باشد.
  2. نام‌نویسی در سایت فقط باید با اطلاعات حقیقی شخص انجام شود.
  3. نام‌نویسی در فلای‌نیک به معنای پذیرش قوانین و شرایط استفاده‌ی مذکور در صفحه‌ی «شرایط استفاده» می‌باشد.

مالی

  1. واحد پولی در فلای‌نیک «تومان» است. از این رو هنگام افزایش موجودی مبلغ وارد شده به تومان خواهد بود.
  2. مبالغ پرداخت شده برای افزایش موجودی فقط به شرط کسر کارمزد ۱٪ (یک درصد) کل مبلغ و همچنین کارمزد شبکه شتاب (۱۰۰۰ تومان) قابل بازگشت به حساب بانکی شما می‌باشد. مدت زمان بازگشت هم بین ۵ تا ۱۵ روز خواهد بود.
  3. مبالغ پرداختی مصرف شده برای استفاده از خدمات فلای‌نیک (مانند ثبت، تمدید و …) غیرقابل بازگشت می‌باشند.
  4. در صورت عدم تایید نام دامنه توسط ایرنیک (به هر دلیل اعم از نام نامناسب یا عدم ارائه مدارک لازم)، مبلغ با کسر ۱۰۰۰ تومان به حساب کاربری شما بازگشت داده خواهد شد.