قوانین و مقررات


با توجه به موارد زیر نام‌نویسی در فلای‌نیک مستلزم پذیرش و رعایت قوانین و شرایط زیر می‌باشد. همچنین فلای‌نیک به شرط اطلاع‌رسانی کامل به کاربران، مجاز به هر گونه بروزرسانی قوانین در هر زمانی می‌باشد.


حساب کاربری

 1. هر کاربر مجاز به داشتن فقط یک حساب کاربری می‌باشد.
 2. نام‌نویسی در سایت فقط باید با اطلاعات حقیقی شخص انجام شود.
 3. نام‌نویسی در فلای‌نیک به معنای پذیرش قوانین و شرایط استفاده‌ی مذکور در صفحه‌ی «شرایط استفاده» می‌باشد.
 4. فلای‌نیک می‌تواند در صورت حمله، استفاده غیرمجاز، ارسال درخواست بالا که باعث اختلال در سامانه می‌شود حساب کاربر را غیرفعال کرده و تا زمان رسیدگی

دامنه

 1. کاربر موظف است پیش از ثبت دامنه از فیلتر بودن یا نبودن دامنه و کلیه وضعیت‌هایی که ممکن است به مالک قبلی دامنه مربوط بوده است اطمینان پیدا کند. فلای‌نیک مسئولیتی در خصوص فیلتر بودن دامنه و سرگذشت قبلی دامنه، پس از ثبت آن ندارد.
 2. با توجه به اینکه درخواست ثبت دامنه در لحظه ممکن است توسط اشخاص مختلف از طریق چندین نمایندگی ثبت صورت پذیرد فلای‌نیک مسئولیتی در خصوص درخواست‌های ثبت همزمان دامنه‌ها نخواهد داشت و تنها پاسخ نمایندگی در زمان ثبت را نمایش می‌دهد.
 3. مطابق سیاست ایرنیک در خصوص عدم نمایش برخی اطلاعات کیست (هویز) دامنه مانند تاریخ انقضاء دامنه، کلیه مسئولیت‌های دامنه به عهده‌ی مالک و کاربر ثبت یا تمدید کننده‌ی دامنه خواهد بود و فلای‌نیک مسئولیتی در خصوص پیگیری ثبت، عدم ثبت به علت خطا، عدم تایید دامنه به هر دلیل (نام نامناسب یا نقص مدارک)، آزاد شدن دامنه، مشکلات تمدید و عدم تمدید ندارد. کاربر و مالک دامنه موظف به پیگیری و رصد کلیه وضعیت‌های دامنه در پنل ایرنیک (nic.ir) مالک دامنه (شناسه holder دامنه) است.
 4. نمایش موفق بودن عملیات به تنهایی نشانه‌ی نهایی بودن عملیات ثبت و تمدید نیست و کاربر و مالک دامنه موظف هستند وضعیت ثبت یا تمدید را از پنل ایرنیک (nic.ir) مالک دامنه پیگیری و مشاهده نمایند.
 5. خدمات ثبت دامنه، تمدید دامنه، قفل‌گشایی و سایر امور دامنه غیرقابل لغو بوده و مبالغ استفاده شده برای این خدمات غیرقابل بازگشت هستند.
 6. فلای‌نیک در زمان بلایای طبیعی، قطع سراسری اینترنت، محدودیت شبکه اینترنت، مشکل در زیرساخت و اتفاقات از این قبیل مسئولیتی در زمان ثبت و تمدید دامنه‌ها ندارد و کاربر موظف است شخصا وضعیت دامنه را پیگیری نموده و در صورت عدم موفق بودن عملیات، در زمان بازگشت به شرایط عادی درخواست خود را تکرار نماید.
 7. پیرو سیاست ایرنیک در خصوص عدم نمایش تاریخ انقضاء در اطلاعات کیست (هویز) دامنه، امکان تایید نهایی عملیات ثبت، تمدید و قفل‌گشایی توسط فلای‌نیک وجود ندارد. لازم است نتیجه توسط کاربر ثبت یا تمدید در پنل ایرنیک (nic.ir) مالک دامنه مشاهده شود و در صورت وجود مشکل عملیات تکرار شود.

مالی

 1. واحد پولی در فلای‌نیک «تومان» است. از این رو هنگام افزایش موجودی مبلغ وارد شده به تومان خواهد بود.
 2. مبالغ پرداخت شده برای افزایش موجودی فقط به شرط کسر کارمزد ۱٪ (یک درصد) درگاه بانکی از کل مبلغ و همچنین کارمزد شبکه شتاب مطابق قوانین بانکی (بسته به مبلغ)، قابل بازگشت به حساب بانکی شما می‌باشد. مدت زمان بازگشت بین ۳ تا ۷ روز خواهد بود.
 3. کلیه مبالغ استفاده برای خدمات سایت (اعم از ثبت دامنه، تمدید دامنه، فعال‌سازی اشتراک، خرید پلن و ...) غیر قابل بازگشت هستند.
 4. در صورت عدم تایید نام دامنه توسط ایرنیک (به هر دلیل اعم از نام نامناسب یا عدم ارائه مدارک لازم)، مبلغ با کسر ۱۰۰۰ تومان به حساب کاربر بازگشت داده می‌شود.