پارک دامنه


اگر شما هم از افرادی هستید که تعداد زیادی دامنه‌ی ثبت شده دارید و هنوز آن‌ها را به میزبانی متصل و صفحه‌ای برای آن‌ها طراحی نکرده‌اید، پارک دامنه در فلای‌نیک بهترین و سریع‌ترین راه برای انجام این کار است. با استفاده از سرویس پارک دامنه می‌توانید بدون سفارش میزبانی و نصب طاقت‌فرسای سیستم‌های مدیریت محتوا برای دامنه‌ی خود صفحه‌ی اختصاصی داشته و آن را سفارشی‌سازی کنید.

کمک نیاز دارید؟
راهنمای پارک دامنه اینجاست!